De valstrik van het geluk ( cartoonboek )

Samenvatting

Stop met streven – begin met leven

Een speels opgezet zelfhulpboek voor iedereen die kampt met gevoelens van angst en onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en op zoek is naar een meer ontspannen manier van leven.

Op een humoristische manier geeft het boek inzicht in de oorsprong en aard van deze gevoelens en gedachten. Met behulp van eenvoudige tips en oefeningen gebaseerd op mindfulness leren we hoe we die destructieve gevoelens en gedachten een zodanige plaats kunnen geven dat ze ons niet meer in de weg staan.
Acceptatie en engagement zijn de kernbegrippen van de oefeningen: accepteren wat je toch niet kunt veranderen, en verbinding zoeken met activiteiten die energie of voldoening geven. Met als resultaat een lichter leven met minder stress en meer kans op geluk.

De aan de Acceptatie en Commitment Therapie ontleende oefeningen hebben het volgende resultaat:
* minder stress en zorgen;
* angst en onzekerheid verdwijnen;
* effectiever omgaan met pijnlijke gedachten en gevoelens;
* meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie;
* de vicieuze cirkel van het zoeken naar geluk wordt doorbroken;
* een zinvoller, rijker en bevredigender leven.

‘Wie het geluk achterna rent,
rent het voorbij.’

Russ Harris is arts en psychotherapeut en gespecialiseerd in het omgaan met stress. Hij ontwikkelde eenvoudige oefeningen die ons helpen om anders te gaan denken, waardoor we gemakkelijker leren om te gaan met tegenslagen.
De geniale illustraties van Bev Aisbett maken dit psychologisch verantwoorde boek tot een waar genot om te lezen.

Lees verder

Zijn trauma in mijn genen

Beschrijving

 

Indeling

Medium                     :Boek
Fictie / Non-fictie    :Non-fictie
NUR                           :Mens en maatschappij algemeen (740)

Codes

ISBN                           :978-94-6323-062-9
EAN                            :9789463230629

Sonja van Amersvoort, dochter van een Indië-veteraan, beschrijft in haar boek op eerlijke en openhartige wijze de gevolgen, die de onbehandelde PTSS van haar vader op haar jeugd en verdere leven heeft gehad.

Ook neemt zij de resultaten mee van het onderzoek dat zij onder lotgenoten heeft gedaan. Zij geef daarmee inzicht in hetgeen zij en haar vele lotgenoten, de “vergeten generatie”, hebben moeten ervaren en waarmee ze ook vaak nu nog dagelijks worden geconfronteerd. Het is een verhaal over angst en onzekerheid, woede en agressie, verdriet, schuldgevoelens en schaamte. Een verhaal vol confrontaties, dat bij lotgenoten onvermijdelijk emoties zal oproepen, maar dat hen ook veel punten van herkenning zal geven. Het lezen van dit boek zal hen doen beseffen dat zij niet allen staan, maar date reen grotere groep is met een gelijksoortige problematiek.

Dit kan de weg openen naar erkenning en lotgenotencontact. Moge het volgen van deze weg uiteindelijk leiden tot de omzetting van klacht in (veer)kracht.

 

Bron: www.boekengilde.nl

Hoe mijn jongensdroom een nachtmerrie werd

jongensdroom

Samenvatting

In 1995 kwam de jongensdroom van Jacco Bezuijen uit, hij werd politieagent. Openhartig vertelt hij over zijn opleiding en hoe er bij hem door de vele heftige en schokkende incidenten de diagnose PTSS werd vastgesteld. Tijdens zijn werk bij de verkeerspolitie is Jacco bij veel ernstige aanrijdingen geweest, waarbij hij veel zwaargewonden en overleden personen heeft gezien. Een aantal van deze incidenten hebben zich zo in zijn hoofd genesteld dat deze zijn dagelijkse leven volledig zijn gaan beheersen en dit tot een nachtmerrie maakte. Als hulpverlener wil hij graag anderen helpen en deed dit iedere dag, zichzelf wegcijferend, vol overgaven en overtuiging! Dat er politieagenten uitvallen met PTSS was hem bekend, maar dat dit hemzelf kon overkomen daar had hij nooit bij stil gestaan! Nu, een jaar na de diagnose PTSS, ondervind hij maar zeker ook zijn gezin hier nog dagelijks de vervelende gevolgen van.

Lees verder

Liefde onder vuur

liefde-onder-vuurSamenvatting

Voor het eerst vertellen niet alleen Nederlandse militairen en veteranen, maar ook hun geliefden in één boek over de invloed van een militaire missie op hun leven. Wat maken de militairen mee tijdens hun uitzending naar Srebrenica, Cambodja, Korea, Irak, Rwanda of Afghanistan? Wat betekent het je geliefde te zien vertrekken naar een gevaarlijk gebied met de kans elkaar niet meer terug te zien? Hoe pak je na een missie samen de draad weer op?
Liefde onder vuur is een uniek tijdsdocument over de verschillende missies uit de Nederlandse geschiedenis en de ontwikkeling van de nazorg door de jaren heen. Deze verhalenbundel geeft een bijzondere kijk in het persoonlijke leven van soldaten die uitgezonden zijn geweest naar een oorlogsgebied, en hun partners. Hun liefdesgeschiedenissen laten zien hoe mensen in vaak moeilijke omstandigheden verder gaan met hun leven. Sommigen worstelen met de gevolgen van een posttraumatische stress-stoornis, anderen hervonden de liefde weer. Soms is het de eerste keer dat de geïnterviewden hun verhaal vertellen, want het stuitte op onbegrip, het was te moeilijk, niemand die er ooit naar vroeg. In dit boek delen ze hun ervaringen alsnog.
Patricia van den Broek is journalist. Haar artikelen verschenen onder meer in ELLE, Nieuwe Revu en Viva.

Lees verder

KAMELEN OP DE LIJN, auteur: Marieke Vos-Hardonk

kamelen2

Marieke Vos-Hardonk (Weesp, 1979) is getrouwd met een officier van de Koninklijke Marechaussee. Samen hebben zij vier kinderen die 3, 5, 7 en 9 zijn wanneer hij voor een half jaar op uitzending gaat naar Afghanistan. Een militair die op uitzending gaat maakt in een relatief korte tijd veel mee. Toch is de impact die deze periode op het thuisfront heeft niet minder heftig. De achterblijvende partner van de militair staat er opeens helemaal alleen voor. Geen gemakkelijke opgave. Zeker niet met opgroeiende kinderen voor wie al die maanden eindeloos lang lijken te duren.

‘Mama, jij hebt papa toch naar het vliegveld gebracht? Ga hem nu dan maar weer ophalen!’, zegt Valentijn (5), zoon van Marieke Vos-Hardonk, schrijfster van dit boek, op het moment dat hij zijn vader toch wel heel erg begint te missen. Zelf had ze er geen idee van hoe het zou zijn wanneer haar man voor een half jaar op uitzending naar Afghanistan zou gaan. Het boek dat ze voorafgaand aan die periode graag had willen lezen was er niet en daarom besloot ze het zelf te schrijven, om lotgenoten daarmee te kunnen helpen. Met een vlotte pen is ze er feilloos in geslaagd om weer te geven hoe het leven van haarzelf en de kinderen er voor, tijdens en na de uitzending van haar man uitziet. ‘Kamelen op de lijn’ is een ontroerende, maar bij momenten ook humoristische weergave van de gevoelens van haar en de kinderen die zich samen op een bewonderenswaardige wijze door deze periode heen slaan. Gesterkt zelfs. Toch zijn er ook de momenten van angst en verdriet, en vooral het immens grote verlangen naar de grote dag van de hereniging van het gezin. Op het zelfgemaakte aftelwandkleed kruipt dat heerlijke moment tergend langzaam op hen af.

‘Kamelen op de lijn’ laat op een zeer openhartige en intieme manier zien dat we omwille van vrede en veiligheid van onze militairen en hun thuisfront wel heel veel vragen. Wie dit boek leest zal zich daar een beter beeld van kunnen vormen en op een indringende manier beseffen dat dit alle waardering en respect verdient. Lees verder

PTSS en dan?, auteur: Robert Lassche

ptss en dan

De PTSS cliënt is Robert Lassche en heeft in 1993 in Bosnië gezeten bij het 1e NL/BE Transportbataljon waar hij een aantal gebeurtenissen heeft meegemaakt waardoor hij in 2000 last begon te krijgen van traumatische herinneringen en zo in therapie kwam bij het ministerie van defensie. Tijdens de therapieën die hij daar heeft gehad heeft hij een aantal verhalen en gedichten geschreven om na bijna 10 jaar zover te zijn om ze uit te brengen en zijn leven om te gooien. Hij heeft zijn carrière in de logistiek achter zich gelaten en zich gestort op de hulp van andere PTSS patiënten. Door zijn gedichten te bundelen hoopt hij iedereen een kijkje te geven in wat een PTSS cliënt allemaal door moet gaan. LET OP het zijn geen vrolijke gedichten ze kunnen aangrijpend zijn, maar 1 ding is zeker ze komen recht uit het hart van Robert. Lees verder

De verbogen waarheid (over PTSS), auteur: Raoul Janssen

eigenachterkant

Raoul Janssen kreeg op 20 januari 2011 een Draaginsigne  Gewonden uitgereikt van CKMar luitenant-generaal Dick van Putten. Voor Raoul vormt deze uitreiking een afronding van een twee jaar durende herstel-periode van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Zijn ervaringen heeft hij beschreven in dit boek “De verborgen waarheid (over PTSS)”. Hij hoopt hiermee bij collega’s een vorm van begrip te brengen voor andere collega’s met PTSS. Lees verder

De tijger ontwaakt (traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie), auteur: Peter A. Levine.

tijger

Somatic Experiencing: een nieuwe methode voor traumabehandeling
Genezing uit de natuur

Door schokkende gebeurtenissen kunnen mensen een trauma oplopen en onder meer last krijgen van slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid en woedeuitbarstingen. De natuur heeft het anders geregeld: prooidieren zijn in staat om snel na een levensbedreigende situatie weer normaal te functioneren.
Volgens Peter Levine, expert op het gebied van traumaverwerking, zijn traumaverschijnselen dan ook eerder biologisch dan psychologisch en kunnen ze daarom het best op een lichamelijke manier worden bestreden (Somatic Experiencing): door een nieuwe confrontatie met de oorzaak van het trauma (de tijger) en het ontladen van de overlevingsenergie
die het lichaam toen heeft opgeslagen en die nu een goede energiestroom blokkeert. Zijn succesvolle methode wordt ook in Nederland steeds vaker toegepast; ze laat zich gemakkelijk integreren in veel vormen van professionele begeleiding en hulpverlening.
Peter Levine is afgestudeerd in medische en biologische geneeskunde en psychologie. Hij woont in Lyons, Colorado. Lees verder

Diagnose: post traumatisch stress syndroom, auteur: K. Van Der Esch

diagnose

De vijftigjarige Ed heeft een extreem zwaar leven achter de rug. Een overlevende die in alle onevenwichtigheid zijn weg zoekt, vaak tegen beter weten in. Zijn wereld is elke dag een gruwelijke verrassing, overgoten met dissociatieve omstandigheden. De re’le wereld groet hem eveneens iedere dag, vriendelijk en kordaat, echter, hij leeft in een andere dimensie, onbereikbaar voor deze signalen. Toch beseft hij zijn situatie terdege. Hij bezit de kracht en de mogelijkheden de gevolgen van een post traumatisch stress syndroom te beteugelen. Het causaal verband is niet aanwezig in dit boek maar wel de decennialange strijd van een individu, zomaar van alledag, onherkenbaar, anoniem.
Een ingrijpend verhaal, door de auteur beschreven uit een paradoxale objectiviteit en door derden omschreven als verbijsterend, helder weergegeven en goed leesbaar. Een boek geschreven voor velen, zoals slachtoffers van incest, geweld, verkrachting, oorlog, concentratiekampen, martelingen en natuurrampen. Te denken valt ook aan (ex)militairen, politie-, brandweer-, ambulance- en spoorwegpersoneel en hulpverleners van divers pluimage, maar ook een gewone burger. Die kan eveneens ten prooi vallen aan allerlei traumatische ervaringen.
Een boek voor mensen die zich herkennen, voor familieleden, maar ook voor hulpverleners en anderen die in hun (aankomende) beroepsuitoefening baat hebben bij ervaringsgerichte informatie over een post traumatisch stress syndroom. Lees verder

Thuis, auteur Toni Morrison

thuis

Kleine roman over het grote verhaal van een jonge Amerikaan die na de oorlog in Korea terugkeert naar zijn woonplaats, een stoffig dorpje in Georgia.

Als de 24-jarige soldaat Frank na de oorlog in Korea naar huis terugkeert, lijdt hij aan wat tegenwoordig een posttraumatisch stresssyndroom genoemd zou worden. Nazorg was in die tijd abominabel. Frank zwerft een tijd getraumatiseerd rond, balancerend op randje dakloos.
De roman begint als hij uit het psychiatrisch ziekenhuis ontsnapt waar hij in verwarde staat was opgenomen – de jongen weet zich geen raad met het geweld dat als een losgeslagen demon in zijn hoofd rondspookt.

Lees verder