Proeve van bekwaamheid: Huiselijk geweld waarbij militairen of veteranen betrokken zijn.

proeve van bekwaamheidMet toestemming van collega Rullens mag ik op dit blog delen van haar proeve van bekwaamheid plaatsen. Deze proeve is van 2006 – 2007. De proeve van bekwaamheid heeft ze naar aanleiding van haar opleiding politiekundig bachelor aan de Politieacademie te Apeldoorn en de daarbij behorende kernopgave ” Aanpak van sociaal psychische problematiek ” gemaakt. Haar uiteindelijke doel is een verbeterplan te schrijven voor de koninklijke marechaussee over huiselijk geweld waarbij militairen of veteranen betrokken zijn. Gelet op het feit dat deze proeve al enige tijd is geleden en mij nu niet duidelijk is, kan ik geen uitspraak doen wat met dit verbeterplan is gebeurd. De praktijk leert mij wel dat veranderingen op dergelijke vlakken heel geruime tijd nodig heeft. het is een langdurend proces.

Ik heb niet alle delen van de proeve hier geplaatst. Of dit alsnog in een later stadium gaat plaats vinden, zal na overleg met de collega wel of niet plaats vinden. Nu heb ik een scheiding gemaakt tussen openbaar verkrijgbare informatie en niet openbaar verkrijgbare informatie. In 2013 kreeg ik via onze voorlichtingsdienst een schrijven met feiten over PTSS binnen defensie. Deze feiten plaats ik ook hier, zodat men in combinatie met de proeve een vergelijk kan maken of feiten kan koppelen. Lees verder

Nieuwe toekenningsrichtlijnen Draaginsigne Gewonden

dignieuwDe richtlijnen voor het toekennen van het Draaginsigne Gewonden (DIG) zijn met ingang van eind februari gewijzigd. De belangrijkste aanvulling is een uitgebreide omschrijving van de term gevechtshandeling. Een vorm van gevechtscontact of excessieve geweldsuitoefening tegen de gewonde militair is namelijk een essentiële voorwaarde voor de mogelijke toekenning van een DIG. Het gaat niet om een wijziging van de criteria, maar een verduidelijking van de richtlijnen die worden gebruikt bij het toetsen aan de criteria. Lees verder

Lezing aan twee klassen van de KMA, 02-03-2015

KMAVandaag een goede lezing verzorgt aan twee klassen van de Kmar op de KMA in Breda. Verrassend effect was dat de vermenging tussen uit de burgermaatschappij komende collega’s en uit defensie ongeveer op 50% lag. Hierdoor kreeg ik dus collega’s zonder uitzendervaring en één die al 22 keer op uitzending is geweest. Het grote voordeel van deze vermenging is dat als er ervaringen gedeeld worden door klasgenoten dit veel laagdrempelig is dan anders. Er heerst een sfeer van vertrouwen, eerlijkheid, privacy en veiligheid. gelukkig zie ik langzaam maar zeker wel een verandering wat betreft deze houding. Was het voor een paar jaar geleden niet te doen dat men ervaring op het gebied van emoties en gevoelens uitwisselde met elkaar (zodat een ander ervan kon en mocht leren), dit steeds makkelijker gaat. Uiteraard moet hier wel een veilige groepsdynamiek zijn en een veilige omgeving. Het gebruik van de uitzending van “Recht uit het hart” en het lied “Spoken in mijn hoofd” zijn van een grote meerwaarde gebleken. Hierdoor wordt de groep actiever mee genomen in het gesprek. Binnenkort worden de foto’s van het drieluik “Verleden/ Heden en toekomst” erbij gevoegd. Op deze manier kan ik bepaalde zaken visueler maken en daardoor helderder.  Lees verder