Veteranenombudsman vraagt aandacht voor herkennen signalen van veteranen

Geesteren, Netherlands - March 25, 2013: A battalion of soldiers with automatic weapons during a training of special forces of the Dutch army on a cold day in March. The training was called 'Cerberus Guard' and about a thousand soldiers and the air force worked together. The training took place in the open field between farmes and in small villages, March 25, 2013 in the Netherlands.

08 februari 2017

Er moet meer aandacht komen voor het herkennen van signalen van veteranen door Defensie. Dat zei de Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, vandaag tijdens het rondetafelgesprek over de evaluatie van het veteranenbeleid in de Tweede Kamer. Signalen dat het niet goed gaat met actief dienende of post-actieve veteranen, worden nu nog vaak niet herkend. De Veteranenombudsman ziet dit regelmatig terugkomen in de klachten die hij ontvangt.

Vandaag wordt in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer gesproken over de evaluatie van het veteranenbeleid 2011-2016. Doel van het veteranenbeleid is het bevorderen van erkenning en waardering van veteranen en het waarborgen van bijzondere zorg die veteranen nodig hebben. De evaluatie concludeert dat de hoofddoelstellingen van het veteranenbeleid in algemene zin zijn behaald. De evaluatie is voorzien van concept plan van aanpak om het beleid op onderdelen verder te verbeteren.

Goede personeelszorg mag geen sluitpost zijn

De Veteranenombudsman heeft in het rondetafelgesprek aangegeven dat de aandacht voor het herkennen van signalen nog onvoldoende is in de evaluatie en het bijbehorende concept plan van aanpak. In de klachten die de Veteranenombudsman ontvangt, is een gebrek aan het herkennen van uitzend-gerelateerde klachten bij militairen en veteranen, een rode draad. De bijzondere zorgplicht naar veteranen heeft naar zijn mening niet alleen te maken met financiële of geneeskundige kaders, maar juist ook met signalen herkennen én oprechte aandacht geven.

Van Zutphen: “Vaak is het geen onwil van de eenheid of commandant. Goede personeelszorg mag geen sluitpost zijn in de veelheid aan taken van een operationele commandant.” Door signalen in een vroeg stadium te herkennen, kan een hoop leed voorkomen worden. De Veteranenombudsman wil graag weten hoe leidinggevenden beter ondersteund gaan worden in de periode dat de eerste signalen zich aandienen.

Op 22 februari debatteert de Tweede Kamer met de minister over de evaluatie tijdens een algemeen overleg. De rondetafel levert input voor dit debat.

Bron: http://www.nationaleombudsman.nl