Veteranen slaan wel vaker toe in VS

veteraan slaat toeDood agenten! Het doodschieten van drie agenten in Baton Rouge door een zwaar bewapende oorlogsveteraan is bepaald geen incident. De Verenigde Staten worden al tientallen jaren geplaagd door veteranen die het ook op eigen bodem inzetten van hun dodelijke kennis en ervaring uit de oorlog niet schuwen. Afgelopen zondag schoot de 29-jarige veteraan Gavin Long drie agenten dood. De Afrikaans-Amerikaanse Long zat tussen juni 2008 en januari 2009 als marinier in Irak. Op YouTube plaatste hij recent filmpjes hoe om te gaan met politiegeweld tegen zwarte verdachten. Hij was een voorstander van ‘een bloedige reactie’ op het geweld. Fenomeen
Geweld door oorlogsveteranen is een zeer bekend fenomeen in de Verenigde Staten. Er zijn inmiddels zelfs speciale veteranenrechtbanken om de misdrijven op passende wijze te kunnen berechten. De voorbeelden zijn talrijk en schrijnend.

Op 2 april 2014 schoot veteraan Ivan A. Lopez (34) op de militaire basis Fort Hood drie mensen dood. Veertien mensen raakten gewond. De Amerikaanse basis Fort Carson kwam rond de oorlog in Irak in het nieuws omdat de misdaadcijfers torenhoog waren toen de eerste soldaten uit Irak terugkeerden. Het moordcijfer verdubbelde, zedenzaken kwamen zelfs drie keer vaker voor. Teruggekeerde soldaten van de basis werden uiteindelijk in verband gebracht met elf moorden.

Ook de dader van de zeer recente schietpartij in Dallas was een veteraan. Micah Xavier Johnson was van november 2013 tot juli 2014 actief in Afghanistan. Hij schoot in Dallas vijf politieagenten dood uit wraak voor het neerschieten van zwarte arrestanten door de politie.

Moord en doodslag
Onderzoekers buigen zich al tijden over oorzaak en gevolg. Een studie onder het gedrag van alle veteranen die tussen 2004 en 2009 naar een oorlogsgebied werden gezonden, leverde 5.771 gevallen van ernstig geweld op, van moord en doodslag tot ontvoering en overvallen. Uit een rapport van Harvard-psycholoog Anthony Rosellini naar de oorzaken doemt een duidelijke risicogroep op: het zijn vooral de jonge, arme allochtone soldaten met een lage rang, een gebrek aan discipline en suïcidale gevoelens. De onderzoekers denken dat het waarschijnlijk aan de voorkant al fout gaat. Zij zien dat mensen met een slechte jeugd en weinig kansen op de arbeidsmarkt eerder voor een loopbaan in het leger kiezen.

PTSS
Verreweg de meeste onderzoekers wijten de agressie (deels) aan PTSS (posttraumatische stressstoornis), een stoornis veroorzaakt door de heftige ervaringen in een oorlogsgebied. Bovendien veranderen normen en waarden als mensen in een oorlogsgebied legaal mogen doden en thuis weer in de pas moeten lopen. Een studie in 2010 door het Naval Health Research Center in San Diego onder 1543 uitgezonden mariniers  met PTSS laat zien dat ze een zes keer grotere kans hebben om asociaal en agressief gedrag te vertonen dan soldaten die zonder stressstoornis huiswaarts keren.

Zorg
Volgens deskundigen ligt de oorzaak van het geweld niet alleen bij de veteranen zelf. Er is al veel langer kritiek op de (na)zorg voor veteranen in de Verenigde Staten. In 2014 kwam naar buiten dat circa 57.000 veteranen zeker negentig dagen hebben moeten wachten voordat ze hun eerste afspraak voor een medische behandeling konden maken. Uit het onderzoek blijkt ook dat in de afgelopen 10 jaar zeker 64.000 veteranen nooit een afspraak bij een arts hebben gehad. Circa 40 oud-militairen in Arizona overleden, terwijl zij nog op zorg wachtten. Het gebrek aan begeleiding zou een grote rol spelen bij zelfmoord en moord.

Nederland

Ook Nederland heeft ervaring met veteranen die het spoor bijster raken. Maar liefst negenduizend veteranen op een onderzochte groep van 55 duizend, bleken ooit verdacht te zijn van een strafbaar feit. Daar zitten ruim tweehonderd pogingen tot doodslag bij en twintig voltooide doodslagen. Ook valt op dat het aandeel rijden onder invloed en mishandeling groter is dan bij de groep niet-militairen.

Bron: http://www.ad.nl/dossier-nieuws, Chris Klomp 18-07-16