PTSS zelftesten

Via het internet zijn verschillende testen te vinden waarbij men een indicatie kan krijgen of men PTSS heeft. Let op: het zijn indicaties en GEEN diagnoses.

Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)

http://www.interapy.nl/trauma/test

 

PTSS Zelftest