MEER AANDACHT VOOR PARTNERS VAN POLITIEMENSEN MET PTSS

partners.1Er is veel vraag naar ervarings- en gespreksgroepen voor partners van politiemensen met PTSS. Dat concluderen maatschappelijk werkers van de Basis naar aanleiding van de gespreksgroepen voor partners die zij begeleidden tijdens PTSS-informatiedagen van de politie. “Partners hebben vaak geen idee waar zij met hun vragen en problemen terecht kunnen,” aldus een van de maatschappelijk werkers. De Nationale Politie ziet steeds meer het belang in van zorg voor het thuisfront van actieve én post-actieve politiemensen. De Basis is inmiddels gestart met ervaringsgroepen voor zowel actieve en post-actieve politiemensen als voor partners in het zuiden van het land. Nadat de ervaringen zijn geëvalueerd, worden mogelijk in het hele land ervaringsgroepen georganiseerd.

Bomvol zaten ze, de twee gespreksgroepen voor partners van collega’s met PTSS, post-traumatisch stress syndroom. De eenheid Amsterdam was hekkensluiter van een reeks van 8 bijeenkomsten in het hele land. Het Meldpunt PTSS van de Nationale Politie organiseerde de bijeenkomsten om collega’s te informeren over het beleid van de politie met betrekking tot deze (beroeps)ziekte en om te inventariseren waar behoefte aan is.

De hel thuis
Een aantal maatschappelijk werkers van de Basis verzorgde in totaal vier gespreksgroepen van elk anderhalf uur speciaal voor partners. Anja Gerritsen van de Basis: “De animo voor deze gespreksgroepen is groot. Voor veel partners is het een openbaring om ook eens hún verhaal te vertellen.” De insteek van de korte bijeenkomsten was partners te laten inzien dat ook zij hulp kunnen krijgen en soms echt nodig hebben om overeind te blijven. Want, zo vertelt Gerritsen: “Voor veel mensen is het dagelijks leven met een partner die PTSS heeft heel zwaar. Een vrouw vertelde dat het bij haar thuis de hel is, met een man met PTSS en twee puberkinderen.” De deelnemers gingen met elkaar in gesprek en vijf van hen meldden zich direct aan als geïnteresseerd in eventuele toekomstige ervaringsgroepen voor partners.

Herkenning
Of die er komen is nog niet honderd procent zeker. De Basis startte eind 2015 een ervaringsgroep voor partners die nog loopt. De 8 tot 10 deelnemers volgen in totaal 11 bijeenkomsten van drie uur. Op Basis van de evaluatie van die groep, beslist de politie als opdrachtgever over een vervolg in de rest van het land. Dat er een behoefte is, staat voor de maatschappelijk werkers en trainers van de Basis vast. Trainer Jeroen Blansjaar: “Er is veel interesse, maar mensen vinden het ook spannend om in zo’n groep plaats te nemen. Degenen die nu aan de groep deelnemen zijn erg positief, en vinden veel herkenning en erkenning.”

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het 24/7 Politie Loket, 0800-1218 of info@247loket.nl

 

Bron: http://www.wep.nu/