‘Oorlogsveteranen hebben veel betere psychische nazorg nodig’

diekstra25-01-2016
De zorgplicht voor oorlogsveteranen, zoals vastgelegd in de Veteranenwet, schiet tekort. Militairen moeten bij ontslag niet alleen lichamelijk maar ook psychisch worden onderzocht. Dat bepleit militair strafrechtadvocaat Sébas Diekstra, die jaarlijks minstens dertig cliënten vertegenwoordigt die oneervol werden ontslagen na agressie of drugsgebruik. Volgens Diekstra ligt de oorzaak meestal in psychische problemen als gevolg van uitzending naar conflictgebieden.

‘Als je een militair ontslaat, moet je altijd onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor psychische trauma’s’, zegt de advocaat. ‘Dat mag je verwachten van een werkgever als defensie, die het uiterste van zijn mensen vraagt en ze letterlijk de dood in de ogen laat kijken.’

Als uit zo’n controle blijkt dat een militair inderdaad kampt met psychische problemen, moet eerst worden onderzocht of er een relatie is met de strafbare feiten voordat defensie mag overgaan tot ontslag, stelt Diekstra.

Psychisch onderzoek
Naast de wettelijk verplichte lichamelijke screening bij elk ontslag – zowel eervol als oneervol – is volgens de advocaat zo’n psychisch onderzoek nodig omdat betrokkenen vaak zelf niet inzien of erkennen dat ze psychische problemen hebben of die uit schaamte niet durven te melden.

Advocaat Robert van der Laan, die eveneens militairen bijstaat in ontslag- en strafzaken, steunt Diekstra’s pleidooi: ‘Een posttraumatisch stresssyndroom openbaart zich vaak pas een tijd na een uitzending, waardoor zorg direct na een uitzending niet altijd even veel zin heeft.’

De Nationale Ombudsman, die sinds juni tevens Veteranenombudsman is, heeft al vastgesteld dat het niet tijdig ontdekken van psychische problemen soms tegen een militair wordt gebruikt. Hem wordt dan verweten dat hij een ‘zorgmijder’ is, waardoor hij zijn ontslag niet kan aanvechten.

Drugsgebruik
Hoewel drugsgebruik voor militairen altijd reden is voor ontslag, oordeelde de rechtbank in Den Haag onlangs in een tussenvonnis dat defensie de medische situatie van een van Diekstra’s cliënten had moeten onderzoeken alvorens hem te ontslaan op grond van drugsgebruik. Dit kan grote gevolgen hebben voor andere cliënten in vergelijkbare situaties, stelt de strafrechtadvocaat.

 

Bron: http://www.diekstravanderlaan.nl/nieuws/134/oorlogsveteranen-hebben-veel-betere-psychische-nazorg-nodig