MINISTER HENNIS: THUISFRONT VERDIENT IEDERS RESPECT

Thuisfront-860x280De tijd voor, na en tijdens een uitzending van een militair is belastend voor het thuisfront. Maar desondanks leidt de uitzending meestal niet tot serieuze problemen. Dat blijkt uit het rapport Thuisfrontcheck van de Nederlandse Defensie Academie. Minister Hennis vindt dat er desondanks veel wordt gevraagd van het thuisfront: ‘Het thuisfront verdient ieders respect. Defensie stelt dan ook alles in het werk om het thuisfront zo goed mogelijk te ondersteunen.’

De onderzoekers van de NLDA stellen dat het in algemene zin goed gaat met deze groep. Ze onderstrepen het belang van heldere, goede communicatie. En van maatwerk, bijvoorbeeld voor het thuisfront van militairen die niet in een groep maar individueel op uitzending gaan. De Defensieacademie beveelt ook een meer duidelijke definitie van het begrip ‘thuisfront’ aan.

Missie Max voor het Thuisfront (foto: Defensie)

Missie Max voor het Thuisfront (foto: Defensie)

Defensie wil de aandacht voor het thuisfront verder verbeteren.  Er komt meer aandacht voor het via www.defensie.nl/thuisfront en de landmacht start met een speciale Facebookpagina. Daarnaast worden er al thuisfrontconferenties georganiseerd en is er een boekje voor jonge kinderen. Oudere kinderen van militairen mochten op een survivalweekend.

Toch kan er meer, zo zegt minister Hennis op Defensie.nl: ‘Ik denk hierbij onder andere aan het verder ontwikkelen van thuisfrontinformatiedagen voor en tijdens een missie, de bedrijfsmaatschappelijke steun en de zorg voor kinderen van alle leeftijden.’

 

Bron: http://www.defensie-platform.nl