Onderzoek toont gebrek ondersteuning voor getraumatiseerde militair en gezin.

indexEerder onderzoek toont aan dat er een verband is tussen trauma van de veteraan, het gezinsfunctioneren en de ontwikkeling van het kind. Recent onderzoek laat zien dat op dit moment de situatie in veteraangezinnen moet escaleren voordat een passend en gespecialiseerd hulpaanbod mogelijk is. Informatie en aanbod ontbreken in de zorglijnen. Aandacht voor het gezin is reeds vanaf uitzending nodig. Steun en herkenning van andere lotgenoten is voor veteranengezinnen belangrijk. De ervaringsdeskundige kan daarom bij uitstek een rol vervullen in een eerdere signalering.

In toenemende mate is er binnen de samenleving aandacht voor veteranen en het thuisfront. En terecht. Want namens dezelfde samenleving nemen militairen en politieagenten deel aan crisisbeheersingsoperaties over de hele wereld, vaak meerdere keren. Jonge mensen werden en worden veelvuldig geconfronteerd met oorlogsomstandigheden, die op hen een diepe indruk maken. Daarnaast krijgen politieagenten te maken met heftige incidenten binnen onze landsgrenzen.

Beide groepen kwamen en komen terug met een rugzak vol ervaringen, vol van mooie en minder leuke verhalen. De gevolgen voor het gezin zijn in onze maatschappij grotendeels onbekend, de directe omgeving van de militair of politieagent staat er vaak alleen voor.

De afgelopen maanden heeft het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (onderdeel GGZ- instelling Reinier van Arkel Groep) in samenwerking met de BNMO onderzoek gedaan naar wat welke verandering teweeg brengt in veteraangezinnen die te maken hebben met uitzendinggerelateerde problematiek en welke aanpassingen nodig zijn in het ondersteunings- en zorgaanbod voor getraumatiseerde militairen en hun achterban. De uitkomsten werden gepresenteerd tijdens het lustrumsymposium van de BNMO op 15 oktober.

Bron: http://www.bnmo.nl