‘Steeds meer hulp nodig voor uitgezonden militairen’

HennisMilitairen die op missies in het buitenland zijn geweest melden zich in toenemende mate aan voor hulpverlening. Zij kampen met allerlei klachten, meldt de NOS.

In 2014 waren er 1668 meldingen, tegenover 1258 in 2013. Dat blijkt volgens de NOS uit gegevens die minister Jeanine Hennis (Defensie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Om welke klachten het precies gaat is niet bekend. Hennis vermoedt dat de toename te maken heeft met de opening van het Veteranenloket, waar militairen sinds 2014 terecht kunnen met vragen over hulp.

Onder meer het aantal meldingen van militairen die hebben meegedaan aan de ISAF-missie in Afghanistan is gestegen. In 2012 waren dat er nog 119, vorig jaar ging het om 227 militairen. Ook waren er vorig jaar meer verzoeken van militairen die hebben meegedaan aan de vredesmachten SFOR, IFOR en UNPROFOR tijdens en na de Bosnische Oorlog in voormalig Joegoslavië.