Defensie steunt veteranenhonden

Hulphond Defensie stelt komend jaar 100.000 euro beschikbaar aan de Stichting Hulphond Nederland en de Stichting KNGF Geleidehonden. Met dit geld worden onder meer hulphonden getraind voor veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Minister Jeanine Hennis-Plasschaert liet dit vandaag de Kamer laten weten.Hennis: “Begin december ben ik op bezoek geweest bij de Stichting Hulphond Nederland. Ik heb daar indringende gesprekken gevoerd met veteranen en hun partners. Zij vertelden mij: “Ik zit al jaren thuis en durf de straat niet meer op. En natuurlijk zijn er de psycholoog en de psychiater, maar alleen vrouw of kinderen zorgen dat je nog enigszins een normaal leven hebt.” Het beslag dat dit op een gezin legt, is enorm. Ik ben ervan overtuigd dat veteranenhulphonden deze gezinnen ontlasten.”

Tegemoetkoming levensonderhoud hond.

Naast het trainen van veteranenhulphonden wordt een deel van het bedrag gebruik voor onderzoek naar de inzet van deze hulphonden. Ook krijgt de veteraan met een hulphond een tegemoetkoming voor het levensonderhoud van de hond van ongeveer 100 euro per maand. In Nederland leven enkelen duizenden veteranen met PTSS. Hennis: “Ik ben me bewust van de complexiteit van de ziekte. En natuurlijk geneest een hond PTSS niet, maar hij maakt het leven dragelijker. Daarom ondersteunt Defensie de opleiding van veteranenhonden. Ik hoop dat hierdoor zoveel mogelijk veteranen die er baat bij hebben, er 1 kunnen krijgen.”

Ambassadeur Van Uhm

Voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal buiten dienst Peter van Uhm is een van de ambassadeurs van Hulphond Nederland. Hij raakte bij de stichting betrokken via Patrick Kaslander. De militair verpleegkundige constateerde op 18 april 2008 als eerste de dood van Van Uhm’s zoon Dennis en collega Mark Schouwink door een bermbom in Uruzgan. Terug in Nederland blijkt Kaslander PTSS te hebben. Begin vorig jaar kon Van Uhm hem de eerste PTSS-hond overhandigen. “Sindsdien heb ik de positieve effecten van deze bijzondere honden bij meerdere veteranen en hun families gezien. Ik dank de minister voor haar toezegging.”

Hulphond Nederland

Hulphond Nederland is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel medische als therapeutische zorg. De speciaal door de stichting opgeleide honden helpen veteranen om te gaan met stress door traumatische ervaringen in oorlogsgebieden. Zo herkennen zij de eerste verschijnselen van een nachtmerrie en maken hun baas dan wakker. Ook helpen de honden stressvolle situaties te vermijden en kunnen ze hun baas zich veilig laten voelen.

Bron: Ministerie van Defensie.