De dag dat mijn missie begon (20-01-2011)

missieDraaginsigne Gewonden uitgereikt aan Raoul Janssen door Commandant der Koninklijke Marechaussee. Dit gebeuren is het startpunt van mijn “persoonlijke” missie om anderen te informeren, te vertellen en te laten delen in mijn ervaringen met en over PTSS.

‘Ik zie het draaginsigne als een erkenningvoor PTSS als een wond, ook al is deze geestelijk,” aldusdraaginsigne gewonden Jansen Janssen (foto). Ik zou het insigne  dan ook willen gebruiken als startpunt voor gesprekken met collega’s, zodat zij een duidelijker beeld krijgen wat PTSS is.’

Bij Janssen werd begin 2008 een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vastgesteld als gevolg van die uitzending. Na een intensieve behandeling werd hij in 2010 genezen verklaard.

Nadat hij in therapie was gegaan, begonnen mensen in zijn directe omgeving vragen te stellen over zijn ziekte. Daardoor kwam Raoul op het idee zijn ervaringen op papier te zetten. Met zijn boek ‘De verborgen waarheid (over PTSS)’ wil Janssen collega’s met vergelijkbare problemen aanzetten hulp te zoeken. Ook is zijn werk bedoeld om begrip te kweken.

Het boek telt 93 pagina’s en kost tien euro. Zie www.jouwboek.nl/webshop en www.boekenroute.nl

Bron : Kmar/Defensie